هدایای سفارش عبارت است از:

شیکر:

شیکر

به سفارش های بالای 3 میلیون تومان شیکر تعلق میگیرد.

 

کد تخفیف:

به سفارش های یک الی 2 میلیون کد تخفیف 100 هزارتومانی

به سفارش های 2 الی 3 میلیون کد تخفیف 200 هزارتومانی

تعلق میگیرد.

بسته ویژه هدایا:

بسته ویژه هدایا شامل (1 شیکر + کد تخفیف 250هزارتومانی ) ویژه سفارش های 5 الی 10 میلیون تومان

بسته فول هدایا شامل(2 شیکر یا 1شیکر و 1 تیشرت ورزشی + کد تخفیف 300 هزارتومانی ) ویژه سفارش های بالای 10 میلیون تومان

 

شماره تماس واحد مربوطه:

02191099353 داخلی 2

تماس همه روزه حتی روزهای تعطیل از ساعت 7 الی 2بامداد